Ứng dụng Movie Creator có cập nhật mới (2.2.A.0.8) – Biên tập nhanh hơn và thêm nhiều giai điệu hay

Hôm nay Sony vừa cho phát hành một bản cập nhật mới dành cho ứng dụng Movie Creator, bản cập nhật mới được xây dựng từ phiên bản (2.1.A.0.7) lên (2.2.A.0.8). Theo như miêu tả từ thông tin đính kèm thì bản cập nhật giúp bạn có thể biên tập nhanh hơn cho một đoạn video bằng cách chỉ cần nhấn vào nút “Creator” trong mục “Coming soon” của trang đầu tiên ứng dụng. Ngoài cung cấp cho bạn khả năng tạo nhanh chóng biên tập nhanh một clip yêu thích, Sony còn cho phép bạn tìm được nhiều hơn những âm điệu hay trên kho lưu trữ đám mây. Bạn cập nhật chỉ có 8,7 MB và bạn có thể tải về cài đặt thông qua PC tại đây.

Movie-Creator-2.2.A.0.8_5-315x560 Capture