Ứng dụng Video cập nhật thêm nút xoay nhanh màn hình

Sony Mobile đã phát hành một bản cập nhật nhỏ cho ứng dụng video, phiên bản phát hành mang mã 9.4.A.1.6. Các tính năng mới chính là sự bổ sung của một nút xoay màn hình nhanh xuất hiện trong trình xem videos.

Sony cũng đã phát hành một bản cập nhật nhỏ của ứng dụng Podcast lên bản dựng số 2.1.A.0.12 (từ 2.1.A.0.10). Chúng tôi nhận thấy không có những thay đổi mới. Cả hai bản cập nhật hiện đang cho tải về thông qua ứng dụng “What’s New” hoặc bạn có thể tải chúng về từ các liên kết dưới đây.

DOWNLOAD APK:
Video (9.4.A.1.6)
Podcast (2.1.A.0.12)

Video-9.4.A.1.6_2-315x560 Video-9.4.A.1.6_3-315x560 Video-9.4.A.1.6

Podcast

Theo Xperiablog