Ứng dụng Walkman được nâng cấp lên phiên bản 8.3.A.0.7, mời tải về file apk :D

Ứng dụng giải trí đa phương tiện Walkman đã nhận được một bản cập nhật rất nhỏ, nó đưa số bản dựng từ  8.3.A.0.5 lên 8.3.A.0.7. Điều này được phản ánh trong nội dung các thay đổi chi tiết của bản cập nhật với dòng thông báo chỉ là “cải thiện hiệu năng và vá lại các lỗi”. File apk của bản cập nhật này có thể được tải về tại đây.

form_08

Nguồn