Ứng dụng Widget thời tiết có khả năng tăng kích thước trên bản cập nhật mới (2.1.A.0.10)

Trên giao diện của Xperia, đặc biệt với widget thời tiết đã từ lâu được Sony ấn định và cho phép người dùng chọn và hiển thị duy nhất một góc nhỏ trên màn hình chủ chứ không thể tăng thêm kích thước các widget như mong muốn. Vâng, điều mong muốn đó sẽ được Sony thực hiện ngay bây giờ cho các bạn, trên bản cập nhật mới được xây dựng từ số bản dựng  (2.0.A.0.74) lên (2.1.A.0.10), với phiên bản mới Sony đã bổ sung khả năng giúp bạn có thể gắn thêm nhiều widget và tùy chọn kích thước widget hiển thị khác nhau, ngoài tăng thêm không gian, về ngôn ngữ cũng đã được sửa lỗi trên phiên bản mới này.

Capture r