Video Unlimited và Movie có cập nhật mới dành cho Xperia

Hôm nay Sony vừa cho phát hành hai bản cập nhật mới dành cho ứng dụng Video Unlimited và Movie cho các Xperia. Ứng dụng Movie được xây dựng từ phiên bản (7.0.A.0.8) lên (7.1.A.0.4), bản cập nhật mới mang đến nhiều thay đổi mới như các biểu tượng trong trình đơn được liệt kê theo dạng thẻ, giúp người dùng dễ xác định các thự mục khác nhau. Bản cập mới dành cho Movie có dung lượng 18.6MB và bạn có thể cập nhật qua OTA nếu Xperia đã báo có hoặc có thể tải file apk tại đây.

Với ứng dụng Video Unlimited được xây dựng từ phiên bản (12.0.B.0.5) lên (12.1.B.0.5). Tuy nhiên có một số người dùng báo cáo rằng họ lại nhận được phiên bản mới là (12.1.A.1.1). Bản cập nhật có dung lượng 9.7MB và các thay đổi bên trong cũng giống như Movie về thư mục được bố cục với nhiều màu sắc khác nhau nhìn rất bắt mắt, dễ sử dụng. Bạn có thể cập nhật OTA hoặc tải file apk (phiên bản 12.1.A.1.1).

Bản cập nhật  (7.1.A.0.4) dành cho Movie:

Movies_7.1.A.0.4_1-315x517

Movies_7.1.A.0.4_2-315x517

Bản cập nhật mới dành cho Unlimited (12.1.B.0.5)

Video-Unlimited_12.1.B.0.5_1-315x560

Video-Unlimited_12.1.B.0.5_2-315x560

nguồn: Xperia Blog