Walkman được cập nhật lên phiên bản 8.1.A.0.3

Tối qua, bản cập nhật 8.1.A.0.3 cho Walkman  trên đã được tung ra cho những chiếc điện thoại cầm tay của Sony. Trên phiên bản mới này, Sony đề cập một số vấn đề cải tiến như:

  • Cải tiến tốc độ tải xuống cho nội dung Music Unlimited ngoại tuyến.
  • Truy cập dễ dang hơn  cho các tùy chọn dành cho mỗi bài hát, album, nghệ sĩ và danh sách phát.
  • Có thể truyền nội dung Music Unlimited bằng chức năng NFC.
  • Nâng cao hiệu suất và vá lỗi.

Bạn hãy kiểm tra lại cập nhật bằng cách vào trung tâm cập nhật và cập nhật ngay cho máy nhé.

Sau đây là một vài hình ảnh của bản cập nhật lần này.

Walkman 8.1.A.0.3
Walkman 8.1.A.0.3
Walkman 8.1.A.0.3
Walkman 8.1.A.0.3

Walkman 8.1.A.0.3