What’s New app có cập nhật mới (1.2.A.0.2) – Giao diện đã được thay đổi

Mới đây Sony vừa cho phát hành một bản cập nhật mới cho What’s New app, phiên bản mới được xây dựng từ số bản dựng (1.1.A.0.0) lên (1.2.A.0.2). Phiên bản mới mang lại nhiều thay đổi  như  giao diện What’s New app đã được thiết kế lại chi tiết hơn giúp bạn dễ dàng truy cập vào bên trong ứng dụng, nội dung trong các thẻ phim, âm nhạc, ứng dụng trò chơi cũng được bổ sung như giá cả của một bộ phim, bài hát, cung cấp thêm thông tin xoay quanh một trò chơi.

h

hgh

nguồn: Xperia Blog