What’s New cập nhật phiên bản 3.3.A.1.3 cho phép ẩn ứng dụng trong trung tâm cập nhật

Sony Mobile đã cung cấp thêm lựa chọn trong bản dựng mới nhất (3.3.A.1.3) của ứng dụng What’s New, cho phép người dùng ẩn các ứng dụng mà họ không muốn cài đặt hoặc cập nhật. Một ví dụ của việc này là ứng dụng Amazon mà chúng tôi đã từng đề cập, khi trước đây người dùng luôn bị phiền toái về thông báo cập nhật ứng dụng này. Bây giờ khi bạn nhấp vào bản cập nhật, bạn có một tùy chọn để ẩn các ứng dụng. Nếu bạn thay đổi quyết định, bạn luôn có thể chọn bỏ ẩn trong menu cài đặt. Bản cập nhật mới nhất được cập nhật ngay bây giờ hoặc tải về thủ công theo link phía dưới.

DOWNLOAD APK: What’s New (3.3.A.1.3)

What’s-New-3.3.A.1.3_2-315x560 What’s-New-3.3.A.1.3_3-315x560 What’s-New-3.3.A.1.3_4-315x560

Theo Xperiablog