What’s New có cập nhật mới với phiên bản (1.3.A.0.3) thêm nhiều tính năng mới

Hôm nay, Sony vừa cho phát hành một bản cập nhật mới dành cho ứng dụng What’s New, bản cập nhật mới được xây dựng di chuyển từ phiên bản (1.2.A.0.5) lên (1.3.A.0.3). Phiên bản mới bổ sung thêm chức năng tìm kiếm, cho phép bạn tìm kiếm các bài hát, video và trò chơi từ Music Unlimited, Video Unlimited và cả các nội dụng về PlayStation.

Rất có thể phiên bản mới này vẩn chưa đem lại sự hoàn thiện, qua quá trình thử nghiệm những tính năng mới thì cho thấy, chúng tôi chỉ thực hiện tìm kiếm cho kết quả đối với nội dung của phim và PlayStation còn đối với tìm kiếm nội dung âm nhạc thì dường như chưa có kết quả, hy vọng những phiên bản tiếp theo sẽ được hoàn thiện hơn, sửa lỗi triệt để với những thiếu xót như trên. Bản cập nhật What’s New chỉ có 3,7 MB và các bạn có thể kiềm tra và cập nhật ngay bây giờ.

Capture

nguồn: Sony