Xperia C đang nhận được một bản cập nhật mới.

Hiện giờ Xperia C đang nhận được một bản cập nhật phần mềm nhỏ, bản cập này sẽ đưa số bản dựng từ 16.0.B.2.6 lên 16.0.B.2.13. Tại thời điểm này, các thay đổi chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ chính thức khắc phục được lỗi liên quan đến điện năng tiêu thụ, lỗi này khiến Xperia C tiêu thụ cực nhanh khi dung lượng pin còn dưới 30%.

Nguồn