Xperia C3 và T2 Ultra chính hãng nhận bản cập nhật Android Lollipop

Từ tối qua, bản cập nhật firmware Android Lollipop bắt đầu được Sony phát hành hàng loạt cho 2 thiết bị Xperia C3 và Xperia T2 Ultra (bao gồm cả phiên bản hai SIM được bán chính hãng tại Việt Nam). Bản cập nhật mang mã dựng số 19.3.A.0.472 nhằm sửa chữa một số lỗi và cải thiện hiệu suất so với bản cập nhật  đầu tiên của Android Lollipop (19.3.A.0.470) được phát hành giới hạn một số khu vực vào khoảng nửa tháng trước. Đây là một bản cập nhật toàn cầu cho hầu hết các thiết bị trên nhiều vùng. KIểm tra trực tiếp trên điện thoại và ngay trên PC Companion để nhận ngay thông báo cập nhật nhé mọi người.

Xperia-T2-Ultra-Dual_19.3.A.0.472

Theo Xperiablog