Xperia C3 và T2 Ultra nhập cập nhật Lollipop trong tuần tới, các thiết bị cũ hơn của dòng Z một vài tuần sau đó

Sao khi cập nhật Lollipop cho Xperia Z1, Z Ultra và Z1 compact, Sony Mobile đồng thời xác nhận Android 5.0.2 Lollipop sẽ được cập nhật cho Xperia C3 và Xperia T2 Ultra trong tuần tiếp theo. Việc cập nhật này sẽ tiến hành đồng đều trên ngay cả các phiên bản 2 SIM.

Các thiết bị thuộc dòng Xperia Z đời đầu (bao gồm cả Z, ZL, ZR và Tablet Z), sẽ tiếp tục nhận bản cập nhật Lollipop “trong vài tuần” tiếp theo.

Theo Sony Mobile