Xperia E Dual có cập nhật phần mềm mới (11.3.A.3.1)

Sau khi Xperia E (C150X) được cập nhật trong thời gian gần đây, có vẻ như người dùng Xperia Dual (C160X) cảm thấy bị bỏ rơi trong hụt hẳn, nhưng Sony không làm vậy, họ không muốn người dùng của họ “một người cười, một người suy tư” và do đó một phiên bản mới có số bản dựng (11.3.A.3.1) đang được cập nhật cho Xperia Dual (C1604 và C1605). Bản cập nhật không mang lại nhiều thay đổi đang chú ý, vì vậy nó có thể là một bản sửa lỗi. Hiện tại các bạn có thể vào đây tải về file FTF và dùng flashtool để cài đặt.

nguồn: Xperia Blog