Xperia E1 đang nhận được firmware mới (20.0.A.1.21).

Một bản cập nhật Android 4.3 nhỏ đã đổ bộ xuống Xperia E1 ( D2004, D2005), nó sẽ đưa số bản dựng từ  20.0.A.1.12 lên 20.0.A.1.21. Thông báo về firmware này sẽ nhận được thông qua OTA với dung lượng file tải về nặng 13.1 MB. Với dung lượng file và sự dịch chuyển nhẹ trong số bản dựng thì chúng tôi cho rằng bản cập nhật này chủ yếu mang lại chương trình vá lỗi và cải tiến hiệu năng. Không có dấu hiệu nào cho thấy người dùng Xperia E1 dual cũng nhận được firmware mới mặc dù firmware  20.0.B.0.83 đã được chứng nhận cho Xperia E1 dual vào đầu tháng này.

Nguồn