Xperia L được chứng nhận một firmware mới.

Cách đây không lâu, Xperia L đã nhận được một bản cập nhật dành riêng cho nhà mạng dưới dạng một bản dựng mang số hiệu 15.3.A.1.16. Phiên bản firmware toàn cầu mới nhất được phát hành có số bản dựng 15.3.A.1.14. Giờ đây một phiên bản phần mềm mới đã được chứng nhận cho Xperia L với số bản dựng 15.3.A.1.17. Như bạn có thể thấy, đã có một sự gia tăng trong số bản dựng, điều này cho thấy có khả năng nó là một bản cập nhật rất nhỏ hoặc là một bản cập nhật dành riêng cho nhà mạng. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hơn ngay khi chúng tôi có được.

Nguồn