Xperia M2 chính thức nhận Android 4.4.4 với phiên bản (18.3.1.C.0.21)

Hôm qua, Sony đã cho phát hành một bản cập nhật Android Kitkat 4.4.4 chính thức dành cho Xperia M2 (D2303 và D2306 LTE). Bản cập nhật mới được xây dựng di chuyển từ số bản dựng (18.3.C.0.40) lên (18.3.1.C.0.21). Với bản cập nhật Android 4.4.4 thì vấn đề lỗi âm thanh của Xperia M2 đã được khắc phục triệt để.

Link tải về phiên bản Android 4.4.4 (apk) dành cho Xperia M2 tại đây

Screenshot_2014-11-25-22-11-02-315x560