Xperia M dual đang nhận được firmware Android 4.3 mới (15.5.A.0.18)

Bản cập nhật phần mềm Android 4.3 Jelly Bean bắt đầu được tung ra cho Xperia M (C190X) cách đây không lâu và bây giờ bản cập nhật Android 4.3 này cũng bắt đầu được “chuyển đến” cho Xperia M dual (C200X). Sony đã cập nhật nó lên trang sản phẩm của Xperia M dual và nhấn mạnh rằng bản cập nhật Android 4.3 mới sẽ đi cùng với số bản dựng 15.5.A.0.18. Một số tính năng mới bao gồm Smart Social camera của Sony và nâng cấp các ứng dụng Media.

Nguồn