Xperia M2 có cập nhật nhỏ với phiên bản có số bản dựng (18.3.C.0.40)

Hôm nay bất ngờ Sony phát hành một bản cập nhật nhỏ dành cho Xperia M2 với số bản dựng được xậy dựng từ bản (18.3.C.0.39) lên (18.3.C.0.40). Được biết phiên bản này chỉ là một bản sửa lỗi nhỏ cho Xperia M2 (D2303), (D2306) và đây cũng là những biến thể Xperia M2 của các khu vực châu Mỹ La tinh và cả châu Âu.

nguồn: Xperia Blog