Xperia M2 và Xperia M2 dual được chứng nhận firmware mới (18.0.C.1.17).

Một bản cập nhật nhỏ đã được chứng nhận cho Xperia M2 (D2303, D2306) và Xperia M2 dual (D2302). Xperia M2 nhìn thấy firmware mang số bản dựng 18.0.C.1.17 (nâng lên từ 18.0.C.1.15) trong khi Xperia M2 dual lại nhìn thấy firmware có số bản dựng 18.0.B.1.25 (nâng lên từ 18.0.B.1.23). Không có gì để quá phấn khích về điều này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng được phát hành.

Nguồn