Xperia M/M Dual bất ngờ có chứng nhận firmware mới mặc dù đã được công bố ngưng hỗ trợ

Quả thật sự quá bất ngờ với những gì đang nhìn thấy trong danh sách những thiết bị sẽ được PTCRB chứng nhận firmware mới, trong đó có Xperia M là một sự chú ý, một trong những thiết bị đã được Sony công bố “khai tử” ngưng hỗ trợ nâng cấp phần mềm trong vài ngày qua. Hôm nay một bản cập nhật mới dành cho Xperia M (C1904, C1905) với số bản dựng (15.4.A.1.10) và Xperia M Dual (C2004, C2005) với số bản dựng (15.5.A.1.6) đã được trung tâm PTCRB chứng nhận, đây là gì? là một bản nâng cấp mới hay chỉ là một bản sửa lỗi còn đang gian dỡ. Không biết Sony có làm như thế này đối với Xperia SP, L, C?. Nói theo một cách hài hước thì “đây có thể là một ân huệ mà Sony ban cho Xperia M trước giây phút End of Life”. Good luck!

Phiên bản có số bản dựng (15.5.A.1.6) chứng nhận cho Xperia M Dual (C2004, C2005):

Xperia-M-Dual_15.5.A.1.6-640x614

Phiên bản có số bản dựng (15.5.A.1.10) chứng nhận cho Xperia M (C1904, C1905):

Xperia-M_15.4.A.1.10-640x635

nguồn: Xperia Blog