Xperia SP được chứng nhận firmware 12.1.A.1.192 mới.

Một bản cập nhật nhằm vá lại các lỗi và cải tiến hiệu năng đang hướng về Xperia SP (C5302 , C5303 , C5306) nếu dựa vào chứng nhận mới nhất của PTCRB. Bản dựng phần mềm 12.1.A.1.192 đã xuất hiện trang web PTCRB và nó sẽ thế chỗ cho bản cập nhật hiện tại (12.1.A.0.266). Firmware này sẽ di chuyển số bản dựng từ 12.1.A.0.XXX lên 12.1.A.1.XXX.

Nhiều người dùng đã báo cáo về một số lỗi bên trong trong bản cập nhật Android 4.3 dành cho Xperia SP, đặc biệt là thanh trong suốt phát sáng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngay khi firmware 12.1.A.1.192 được tung ra.

Nguồn