Xperia T2 Ultra có được chứng nhận firmware mới (19.1.1.A.0.165)

Lại tiếp tục một bản cập nhật mới đã được PTCRB chứng nhật cho Xperia T2 Ultra (D5303, D5306), phiên bản mới được chứng nhận có số bản dựng (19.1.1.A.0.165). So với số bản dựng (19.1.A.0.473) được chứng nhận cho các thiết bị khác hiện tại thì khoảng cách khả năng thiết bị có được Android Kitkat là rất gần, nhưng quả thực trước đây chưa từng có thông tin liên quan đến Xperia T2 Ultra sẽ được cập nhật Andoroid 4.4.4, thế nên không thể khẳng định chắc chắn. Ngoài hai phiên bản trên Xperia T2 Ultra (D5316) cũng đã được PTCRB chứng nhận firmware mới nhưng với số bản dựng khác biệt (19.0.1.A.0.244).

Phiển bản có số bản dựng (19.1.A.0.165) chứng nhận cho Xperia T2 Ultra (D5303, D5306)

Xperia-T2-Ultra_19.1.1.A.0.165-640x462

Phiển bản có số bản dựng (19.1.A.0.244) chứng nhận cho Xperia T2 Ultra (D5316)

Xperia-T2-Ultra_19.0.1.A.0.244-640x438

Update (12/09/2014): Thiết bị đang được cập nhật phiên bản (19.1.1.A.0.165) chỉ là Android 4.4.3.

  • Cải tiến hiệu suất phần mềm cho Xperia T2 Ultra
  • Tối ưu hoá bộ nhớ máy
  • Cải thiện sự ổn định
  • Và sửa một số  lỗi nhỏ trên phần mềm.

Xperia-T2-Ultra-Android-4.4.4-640x321

nguồn: Xperia Blog