Xperia truyền kỳ (Phần II)

Kì 2: Xperia và những thiếu sót: Đối với Xperia thì thiết kế luôn là 1 điểm nhấn không thể thiếu cho mỗi dòng sản phẩm. Bạn có thể bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có thể gán cho nó mỹ danh ” Siêu Mẫu”

>>>>>> Mời các bạn theo link này để tìm hiểu rõ hơn về câu truyện Xperia