Xperia Z đang nhận được firmware Android KitKat (10.5.A.0.230) ?

Hôm qua, chúng ta đã nhìn thấy firmware Android KitKat (10.5.A.0.227) được chứng nhận cho Xperia Z, ZR, ZL, Tablet Z trên trang web PTCRB và trước đó vài ngày thì chúng ta cũng thấy một firmware tương tự bị rò rỉ trên mạng. Và giờ đây lại có thêm thông tin mới đó là một fimrware Android 4.4.2 cao cấp hơn với số bản dựng  10.5.A.0.230 đã xuất hiện ở Malaysia và Đan Mạch.

Nhiều người dùng đã báo cáo rằng firmware 10.5.A.0.230 đến với Xperia Z thông qua OTA và nó có dung lượng 307.1 MB. Tuy nhiên chúng tôi không nghe thấy nhiều người dùng Xperia Z nói về bản cập nhật này. Lập trình viên DooMLoRD trên XDA nói rằng firmware 10.5.A.0.230 hiện đang được thử nghiệm trên những thiết bị nguyên mẫu. Ở thời điểm này thì chúng ta không thể nói gì về tính xác thực của firmware 10.5.A.0.230 trừ khi chúng ta nhìn thấy một thông báo chính thức từ phía Sony. 

Nguồn