Xperia Z Ultra Google Play Edition được cập nhật android 4.4.3 (KTU84L.S1.3056)

Có vẻ lợi thế lớn nhất của Xperia Z Ultra Google Play Edition (GPE) là “đứa con được sinh ra”, bởi sự “kết duyên” của Sony và Google, do đó hẳn nhiên nếu là vậy thì mọi thứ đối với (GPE) là rất đỗi dễ dàng, mọi thứ sẽ được ưu tiên hàng đầu và thế hôm nay một bản cập nhật mới Android 4.4.3 Kitkat đang được triển khai đến từng thiết bị, phiên bản cập nhật mới cho (GPE) có số bản dựng (KTU84L.S1.3056).

Phiên bản Android 4.4.3 Kitkat chủ yêu sửa một số lỗi trên phiên bản Android 4.4.2 chứ không phải thêm những tính năng mới. Tuy nhiên cũng có một số thay đổi nhỏ mang tính hình thức như màu sắc của bàn phím gọi được thay đổi và một số app được cập nhật thêm.

Sony-Z-Ultra-GPe_Android-4.4.3-576x1024

nguồn: Xperiablog