Xperia Z, ZL, ZR và Tablet Z có chứng nhận firmware mới (10.5.1.A.0.292)

Mới đây, một bản firmware mới đã được PTCRB chứng nhận cho các Xperia dòng Z series 2013 bao gồm Xperia Z, ZL, ZR và Xperia Tablet Z với số bản dựng (10.5.1.A.0.292). Đây là firmware thứ hai kế từ khi các Xperia Z series nhận được bản cập nhật Android Kitkat 4.4.4 với số bản dựng (10.5.1.A.0.283). Theo như sự di chuyển của số bản dựng có thể biết đây chỉ là một bản vá lỗi hay bổ sung một số ứng dụng thông thường.

Bản firmware  (10.5.1.A.0.292) chứng nhận cho Xperia Z (C6602), (6603) và các biến thể (C6606)

Xperia-Z_10.5.1.A.0.292-640x594

 

Bản firmware  (10.5.1.A.0.292) chứng nhận cho Xperia Tablet Z (SGP321), (SGP341) và các biến thể (SGP351)

Xperia-Tablet-Z_10.5.1.A.0.292-640x527

Bản firmware  (10.5.1.A.0.292) chứng nhận cho Xperia ZL (C6502), (C6503) và các biến thể (C6506)

Xperia-ZL_10.5.1.A.0.292-640x558

Bản firmware  (10.5.1.A.0.292) chứng nhận cho Xperia ZR (C5502) và các biến thể (C5503)

Xperia-ZR_10.5.1.A.0.292-640x477