Xperia Z1, Z1 Compact và Z Ultra có chứng nhận firmware mới (14.4.A.0.133)

Sau khi Xperia Z2 có được chứng nhận firmware mới thì hôm nay một loạt những chiếc Xperia khác thuộc dòng Z series cũng đã có bởi PTCRB chứng nhận. Cụ thể gồm Xperia Z1, Xperia Z1 Compact và Xperia Z Ultra, bản cập nhật mới được chứng nhận xây dựng từ số bản dựng (14.4.A.0.118)phiên bản do nhà mạng phân phối hoặc (14.4.A.0.108) phiên bản toàn cầu lên phiên bản mang số bản dựng (14.4.A.0.133). Theo như suy luận về sự thay đổi số thứ tự trong số bản dựng thì firmware mới được chứng nhận chỉ mang tính chất sửa một số lỗi nhỏ và bảo mật.

Chứng nhận firmware mới (14.4.A.0.133) cho Xperia Z1 (C6903, C6902, C6906):

Xperia-Z1_14.4.A.0.133-640x561

Chứng nhận firmware mới (14.4.A.0.133) cho Xperia Z1 Compact (D5503):

Xperia-Z1-Compact_14.4.A.0.133-640x514

Chứng nhận firmware mới (14.4.A.0.133) cho Xperia Z Ultra (C6802, C6833, C6843, C6806):

Xperia-Z-Ultra_14.4.A.0.133-640x595

nguồn: xperia blog