Xperia Z1s được chứng nhận firmware mới (14.4.B.0.56)

Mới đây  Xperia Z1s (C6916), phiên bản của T- Mobile vừa được trung tâm PTCRB chứng nhận một phiên bản firmware mới có số bản dựng (14.4.B.0.56), nó được xây dựng di chuyển từ phiên bản (14.4.B.0.37). Theo như suy đoán thì phiên bản phần mềm mới này chỉ mang lại những sửa lỗi nhỏ và cải tiến hiệu suất hơn trên Xperia Z1s.

nguồn: Xperia Blog