Xperia Z2 (D6503) bắt đầu nhận bản cập nhật Android Lollipop – Update : Xperia Z3C Tablet và Xperia Z2 Tablet cũng bắt đầu cập nhật

Sony Mobile hôm nay cũng đã bắt đầu phát hành bản cập nhật Android 5.0.2 cho Xperia Z2 (D65XX). Cũng như hôm qua bản firmware với mã dựng 23.1.A.0.690 xuất hiện sớm nhất cho khu vực Bắc Âu và vùng Baltic cho phiên bản D6503. Nếu các bạn không thể chờ đợi được thì có thể tải thông qua XperiFirm để có bản cập nhật ngay lúc này

Theo Xperiablog