Xperia Z2 được chứng nhận firmware mới (17.1.2.A.0.323)

Một thời gian vỏn vẹn cũng đã tầm gần một tháng kễ từ khi Xperia Z2 có được cập nhật (17.1.2.A.0.314) hiện nay, cũng trong thời gian này người dùng đang từng ngày mong chờ một phiên bản mới để có thể khắc phục một số lỗi mà phiên bản hiện hành đang mắc phải. Mới đây  một bản cập nhật phần mềm đã được PTCRB chứng nhận cho Xperia Z2. Phiên bản mới có số bản dựng (17.1.2.A.0.323), đây giống như là một bản cập nhật và sửa một số lỗi tạm thời đem đến cho người dùng.

nguồn: Xperia Blog