Xperia Z2 Tablet Wi-fi cũng đang nhận được firmware 17.1.A.2.69.

Hôm qua, chúng tôi đã mang đến thông tin nói rằng một bản cập nhật phần mềm với số bản dựng  17.1.A.2.69 đã được chuyển đến model Xperia Z2 Tablet LTE. Có vẻ như bản cập nhật này cũng đã bắt đầu được tung ra cho người dùng model Xperia Z2 Tablet Wi-fi (SGP511/SGP512). Bản cập nhật sẽ được từ từ phát hành theo từng khu vực, sáng nay Xperiablog đã kiểm tra trên model Wi-Fi nhưng chưa thấy bản cập nhật. Bản dựng mới được cho là để vá lại lỗi liên quan đến màn hình cảm ứng khiến cho người dùng cảm thấy chán nản.

Nguồn