Xperia Z2 thuộc Vodafone có bản cập nhật mới (17.1.2.A.0.323 )

Một firmware mới với số bản dựng (17.1.2.A.0.323 ) đã được chứng nhận trong thời gian gẩn đây và hôm nay đã được Sony phát hành cập nhật đến với người dùng Xperia Z2 của nhà mạng Vodafone tại thị trường Anh và Đức. Bản cập nhật mới chỉ đơn thuần bổ sung một biểu tượng video khi nhận cuộc gọi, chức nắng trên vẫn chưa có tác dụng khi bạn dùng đến, có lẽ nó sẽ hoạt động tốt trong thời gian tới với những bản cập nhật tiếp theo. Hiện tại vẫn chưa thấy một yếu tố nào liên quan cho thấy bản cập nhật trên sẽ được cập nhật cho Xperia trên toàn cầu.

wpid-wp-1408567023668

wpid-wp-14085670299361

nguồn: Xperia Blog