Xperia Z2 và Z3 seies nhận bản cập nhật 23.4.A.1.200 cải thiện pin và thay đổi nhỏ trong giao diện

Sau một vài ngày bản cập nhật 23.4.A.1.200 bắt đầu xuất hiện trên loạt Sony Xperia Z2 thì hôm nay bản cập nhật này cũng bắt đầu xuất hiện trên loạt Sony Xperia Z3 bao gồm Xperia Z3, Z3 Dual, Z3 compact và Z3 Tablet compact. Cũng như với Xperia Z2, bản cập nhật đã không xuất hiện trên XperiFirm, nhưng người dùng vẫn nhận được thông báo về các bản cập nhật.

Với cập nhật này, thiết bị vẫn chưa được vá lỗi vuulnerbale do Stagefright khai thác. Bên cạnh đó Sony đã có sự thay đổi với biểu tượng làm mới cho các ‘Small app’ (trình duyệt) có giao diệt giống như loạt Xperia Z5. Đồng thời bản cập nhật cũng có sự cải thiện đáng kể về thời lượng pin của thiết bị. Mọi người có thể kết nối điện thoại với máy tính và nhận thông báo cập nhật qua chương trình PC Companion của Sony.

Xperia-Z3_23.4.A.1.200 Xperia-Z3_23.4.A.1.200_2-640x425 Xperia-Z3_23.4.A.1.200_3-640x425

Theo Xperiablog