Xperia Z2(D6503) và Xperia Z2 Tablet (SGP521) có chứng nhận firmware mới (23.0.1.A.3.12)

Một phiên bản phần mới với số bản dựng (23.0.1.A.3.12) được trung tâm PTCRB chứng nhận đồng loạt cho cả hai thiết Xperia Z2 (D6503) và chỉ duy nhất dành cho một biến thể của Xperia Z2 Tablet (SGP521). Theo như suy đoán đây có thể là một bản vá lỗi, sửa chữa nhỏ. Có một điều xin người dùng lưu ý, phiên bản mới được chứng nhận này chỉ là phiên bản dành cho các thiết bị mà nhà mạng phân phối (tức bản khóa mạng).  Riêng phiên bản gần đây nhất dành cho các thiết bị quốc tế là (23.0.1.A.0.167).

Phiên bản (23.0.1.A.3.12) chứng nhận cho Xperia Z2 (D6503)

Xperia-Z2_23.0.1.A.3.12-640x488

Phiên bản (23.0.1.A.3.12) chứng nhận cho Xperia Z2 Tablet (SGP521)

Xperia-Z2-Tablet_23.0.1.A.3.12-640x481

nguồn: Xperia Blog