Xperia Z3 Compact có chứng nhận firmware mới (23.0.A.2.105)

Hôm qua, một bản cập nhật nhỏ đã được trang PTCRB chứng nhận cho Xperia Z3 Compact (D5803, D5833), bản cập nhật mới được xây từ số bản dựng (23.0.A.2.105) lên (23.0.A.2.106). Hy vọng bản cập nhật này sẽ mang lại hiệu suất tối ta cho Xperia Z3 Compact tốt hơn nhiều so với phiên bản hiện tại.

Xperia-Z3-Compact_23.0.A.2.106-640x459

nguồn: Xperia Blog