Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact cập nhật phiên bản mới 23.0.1.A.5.77

Hôm qua, Sony vừa bắt đầu phát hành bản cập nhật mới cho Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact, phiên bản mới di chuyển từ số bản dựng (23.0.A.2.105) lên (23.0.1.A.5.77). Hiện tại các phiên bản Xperia Z3 (D6603) và D6653) cũng như các biến thế cuả Xperia Z3 Compact bao gồm (D5803 và D5833) đang được cập nhật phiên bản trên. Có một sự khá khác biệt trên phiên bản mới của hai thiết bị so với các phiên bản Android Kitkat được cập nhật cho các thiết bị khác đặc biệt trong dòng Xperia Z series là trong phiên bản này có sự bổ sung trong ứng dụng camera, tính năng Portrait Retouch có trên Xperia C3 nay đã có cho Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact, hơn thế giao diện cũng được thay đổi đôi chút, cụ thể là Home Launcher.

Capture