Xperia Z5 Premium hiển thị độ phân giải 4k ra sao ? So sánh với Iphone 6s plus

Sony Xperia Z5 Premium là smartphone đầu tiên có màn hình hiển thị độ phân giải 4K. Nó có độ phân giải 2160 x 3840 pixel cho mật độ điểm ảnh 806 PPI. Để bảo đảm thời lượng pin, Xperia Z5 Premium không chạy hệ điều hành hoặc các ứng dụng ở độ phân giải 4K. Độ phân giải 4K chỉ được sử dụng cho việc xem video 4K (ví dụ YouTube) hoặc xem ảnh.

Các nội dung còn lại đều được hiển thị ở độ phân giải FHD 1080p, Sony đã sử dụng một thuật toán nâng độ tự động để lúc cần máy sẽ hiển thị 4K đầy đủ. Câu hỏi đặt ra là: nếu hầu hết các nội dung xem được ở FHD, những gì lợi ích khi xem điều đó từ màn hình 4K? Vâng để giúp trả lời câu hỏi đó, ePrice quyết định thử nghiệm Xperia Z5 Premium so với Apple iPhone 6s Plus.

Đầu tiền bằng việc sử dụng các nội dung có độ phân giải thấp hơn và so sánh khả năng upscaled trên màn hình 4K của Xperia Z5 Premium với màn hình hiển thị FHD của iPhone 6s Plus. Chúng tôi đã đính kém so sánh dưới đây (bấm vào liên kết ePrice để xem đầy đủ hình ảnh so sánh).

Sự so sánh bắt đầu với việc xem một video 720p và hình ảnh 2MP trên cả hai thiết bị. Và xem chi tiết hơn ở ảnh crop của mỗi hình để thấy được sự khác biệt giữa cả hai thiết bị, bạn sẽ có thể biết sự khác biệt khá rõ ràng. Thuật toán của Sony đã thể hiện tuyệt vời với khả năng upscaling nó để cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn trên Xperia Z5 Premium. Điều đó cho thấy rằng ngay cả với nội dung có độ phân giải thấp, Xperia Z5 Premium vẫn thể hiện rất tốt thế mạnh của mình.

Xem video 720p: iPhone 6 Plus (trên) vs Xperia Z5 Premium (dưới )

Ảnh 2MP: iPhone 6 Plus (trên) vs Xperia Z5 Premium (dưới)

Theo Xperiablog