Xperia Z5 series hỗ trợ hầu hết chế độ chỉnh tay trên camera (trừ ảnh RAW )

Sony Xperia loạt Z5 mới sẽ hỗ trợ hầu hết các chế độ chỉnh tay trên camera thông qua các hàm API Camera2 như Xperia Z3+/Z4. Điều này có nghĩa rằng ngoại trừ việc chưa hỗ trợ RAW, Xperia Z5 sẽ cho phép người dùng thiết lập lấy nét thủ công, cân bằng trắng, ISO và tốc độ màn trập. Vì vậy, chúng ta có thể hi vọng rằng Sony sẽ cho phép các thiết bị Xperia chụp được ảnh RAW trong thời gian tới.

Theo Xperiablog