Firmware mới (17.1.A.2.49) đã được chứng nhận cho Xperia Z2 và Xperia Z2 Tablet.

Một bản dựng phần mềm mới đã được cho Xperia Z2 (D6502, D6503) và Xperia Z2 Tablet  (SGP521, SGP541) bởi PTCRB. Với số bản dựng là 17.1.A.2.49 thì có vẻ như đây là một bản cập nhật cải tiến so với bản dựng Android 4.4.2 KitKat (17.1.A.2.36) trước đây.

Trong khi Xperia Z2 vẫn đang phải chờ đợi đến ngày bán ra ở hầu hết các thị trường thì Xperia Z2 Tablet đã sẵn sàng để chuyển giao cho khách hàng. Vì vậy chúng tôi kì vọng rằng bản cập nhật mới này sẽ sớm xuất hiện trên Xperia Z2 Tablet trong một vài tuần tới.

Nguồn