Sau đây là một số hình ảnh ghi lại tại buổi offline ở Hà Nội vừa rồi, mặc dù dự kiến ban đầu chỉ là mini off nhưng đã có gần 50 mới bạn tới tham dự để trải nghiệm Xperia Z2 cùng secafe.