Rogers Canada: Xperia Z3/Z1 kỳ vọng cập nhật lần lượt vào tháng 03 và 04

Hôm nay, trong danh sách liệt kê các thiết bị cập nhật phần mềm của Rogers Canada mà nhà mạng đang bán ra, đã bất ngờ xuất hiện thông tin các thiết bị Xperia nằm trong lộ trình cập nhật Android 5.0 Lollipop, trong đó có Xperia Z1 được ấn định vào tháng Tư và Xperia Z3 được ấn định cập nhật vào tháng Ba năm nay, trong danh sách còn một số Xperia còn lại nhưng chưa rõ khi nào sẽ nhận được bản cập.

Như vậy, nếu các Xperia bản khoá mạng nhận được bản cập nhật trong thời gian ấy thì đối với phiên bản quốc tế là sẽ sớm hơn thời gian trên. Có thể là Xperia Z2 và Xperia Z3 sẽ nhận được cập nhật Android 5.0 Lollipop đầu tiên, điều này có thể khẳng định là do Sony trước đây cũng từng đề cập rằng Xperia Z3 sẽ bắt đầu có bản cập nhật trong tháng Hai.

Capture