Sony đăng clip hướng dẫn unlock bootloader đầy đủ và chi tiết

Nếu bạn đã có ý định mở khóa bootloader cho điện thoại Sony Xperia của bạn, nhưng có đôi chút khó khăn, bạn có thể xem video dưới đây. Sony đã đăng tải một video đầy đủ chi tiết từng bước cho thấy làm thế nào bạn có thể mở khóa bootloader của thiết bị Xperia. Mở khóa bootloader cho phép bạn làm chủ hoàn toản thiết bị và cài ROM tùy chỉnh. Lưu ý rằng mở khóa bootloader sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Hãy xem đoạn video dưới đây.

Theo Sony Developer World