Sony đang tung ra bản cập nhật mới dành cho ứng dụng Movies.

Sony đã phát hành một bản cập nhật nhỏ dành cho ứng dụng Movies trên các thiết bị Sony Xperia. Bản cập nhật này có dung lượng 17.5MB, có thể tải về thông qua OTA và nó sẽ đưa số bản dựng từ  6.2.A.0.8 lên 6.2.A.0.10. Xperiablog cho biết, họ không nhận thấy thay đổi nào so với bản cập nhật trước đây. Với sự thay đổi nhỏ trong số bản dựng thì chúng ta có thể kì vọng rằng nó sẽ mang đến chương trình vá lại các lỗi. Nếu bản cập nhật 6.2.A.0.10 không xuất hiện trên thiết bị của bạn thì bạn có tải về bản cập nhật này ngay tại đây.

Nguồn