Sony Nga nhận đặt hàng trước Xperia T2 Ultra dual, E1, E1 dual, cuối tháng 3 bán ra.

Sony Mobile Nga mới đây đã nhận đặt hàng trước Xperia T2 Ultra dual, Xperia E1, Xperia E1 dual trên cửa hàng trực tuyến của họ với mức giá lần lượt là 17490 Rup (11.3 triệu đồng), 5990 Rup (3.9 triệu đồng), 6490 Rup (4.2 triệu đồng). Sony Mobile Nga thông báo rằng, cả 3 sản phẩm này sẽ được bán ra vào cuối tháng 3/2014.

e1 t2ultra Xperia e1dual