Sony phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia E1 dual.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Sony Xperia E1 dual hiện giờ đã có sẵn. Tập tài liệu này có tất cả 99 trang, nó sẽ giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải trên Xperia E1 dual. Bạn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia E1 dual bằng tiếng Anh ở đây hoặc bằng ngôn ngữ khác tại đây.

Nguồn