Sony phát hành ứng dụng Instagram cho SmartWatch 2.

Sony mới tung ra ứng dụng “Smart extension for Instagram” dành cho SmartWatch 2. Ứng dụng này cho phép bạn xem các thông báo cũng như phản hồi của bạn bè từ tài khoản Instagram của bạn ngay trên SmartWatch 2. Bạn sẽ nhận được bất cứ thông báo mới nào bằng một cái rung cảnh báo. Ứng dụng này có thể được tải về thông qua Google Play Store ngay từ lúc này.

Nguồn