Sony quyết định tách riêng bộ phận hình ảnh và âm thanh thành công ty con

Khi Kazuo Hirai trở thành CEO của Sony hồi năm 2012, ông đặt ra mục tiêu tái cấu trúc công ty thành “One Sony”. Thế nhưng vào năm 2014, hãng đã tách riêng mảng TV, bán đi bộ phận máy tính VAIO và đến hôm nay Sony tiếp tục tách riêng mảng hình ảnh và âm thanh ra thành một công ty con. Mảng smartphone và TV hạ xuống thành mảng vệ tinh để tập trung vào những lĩnh vực có lợi nhuận lớn hơn, bao gồm: giải trí đa phương tiện, game và bán cảm biến ảnh.

Mục tiêu của Sony là sẽ có lại lợi nhuận sau gần nữa thập kỉ bị lỗ, và hãng muốn đến hết năm tài chính 2017 (kết thúc vào tháng 3 năm lịch 2018) thì lợi nhuận hoạt động sẽ vào khoảng 4,2 tỉ USD (500 tỉ Yên). Đây là một con số khá lớn so với khoản lợi nhuận hoạt động 168,4 triệu USD mà công ty dự đoán cho năm tài chính 2014 sắp kết thúc (nhưng lỗ ròng thì lại đến hơn 1 tỉ USD). Được biết trước đây vào năm 2013 Sony từng từ chối lời kêu gọi tách riêng bộ phận giải trí đa phương tiện của nhà đầu tư Third Point Partnerau. Ngay sau tin tức ngày hôm nay, giá cổ phiếu của công ty đã tăng 1,6%.

Nguồn Tổng hợp