Sony trả lời về vấn đề M4 aqua ít bộ nhớ trong

Một vài tuần trước, chúng ta đã thảo luận về vấn đề dung lượng còn trống quá ít của các phiên bản Sony Xperia M4 Aqua với 8GB bộ nhớ trong khi tiến hành mở hộp. Chúng ta chỉ còn 1.26GB trống sau khi cập nhật các ứng dụng được cài đặt sẵn. Rõ ràng, mức lưu trữ quá thấp này là một bất ngờ đối với chúng ta đặc biệt là khi chúng ta nghĩ ít nhất 3GB sẽ còn trống để sử dụng như giấy hướng dẫn Sony đã viết. Và hầu hết những ứng dụng được cài sẵn này đều không thể gỡ bỏ dẫn đến thực tế rằng chúng ta phải chấp nhận mức dung lượng khá thấp

Để cung cấp thông tin rõ hơn cho người dùng, Sony Mobile đã cập nhật tờ hướng dẫn trên Xperia M4 Aqua với nội dung là 3GB dung lượng còn trống là “trước khi bạn cập nhật các ứng dụng cài đặt sẵn.” Chúng tôi thấy rằng việc cập nhật các ứng dụng cài đặt sẵn sẽ mất hơn 1GB bộ nhớ, điều này dẫn tới việc còn quá ít dung lượng trông.  Hy vọng điều này sẽ giúp người dùng cân nhắc trong việc chỉ cập nhật những ứng dụng cần thiết. Dưới đây là phần cập nhật thông tin trong giấy của Sony

Xperia-M4-Aqua

 

Xperia-M4-Aqua

Theo Xperiablog