Tài liệu hướng dẫn sử dụng Xperia M2 và Xperia M2 dual đã có sẵn để tải về.

Thông báo nhanh đến những người dùng Xperia M2 và Xperia M2 dual để họ biết rằng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho cả hai thiết bị này hiện giờ đã có sẵn. Mỗi tập tài liệu gồm có 117 trang và nó sẽ giúp bạn trả lời bất kì câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải trên Xperia M2 và Xperia M2. Bạn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản tiếng Anh) ở hai đường link bên dưới. Đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng khác thì bạn có thể tải về tại đây (bản 1 SIM) và đây (bản 2 SIM).

Xperia M2 user manual

Xperia M2 Dual user manual

Nguồn