TrackID cập nhật phiên bản mới với nhiều thay đổi chi tiết bản nhạc và lịch sử tìm kiếm

Sony Mobile đã phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng TrackID với bản dựng số 4.3.B.2.4. Sự bổ sung mới bao gồm sự thay đổi  trong hiển thị lịch sử tìm kiếm để người dùng dễ dàng hơn trong việc xem lại.

Sự thay đổi chính khác là các trang bài hát, các lệnh hiển thị chữ được thay thế bằng các biểu tượng thay vì chỉ có duy nhất tùy chọn xem trước, thêm một bài hát vào danh sách nhạc, chia sẻ và tìm kiếm với YouTube. Bản cập nhật này được phổ biến cho người dùng beta ba tuần trở lại đây, nhưng bây giờ thì Sony đã cho phép tất cả người dùng tải về.

TrackID-4.3.B.2.4 TrackID-4.3.B.2.4_2-315x560

Theo Xperiablog